Missie:
Het Stedelijk Museum Coevorden heeft als missie het in kaart brengen, behouden en overdragen van het kasteel- en vestingverleden van Coevorden, zowel vanuit archeologische en historische bronnen als vanuit nog aanwezige relicten die naar dit verleden verwijzen.

Doel:
De stichting heeft ten doel: het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren van (a) museumcollecties die onder de naam of met de bestemming ‘Stedelijk Museum Coevorden’ in eigendom toebehoren aan de gemeente Coevorden en van (b) museumcollecties die in eigendom toebehoren (of in de toekomst zullen toebehoren) aan de stichting (of aan een met de stichting verbonden rechtspersoon die kunstvoorwerpen ten behoeve van de stichting in eigendom houdt respectievelijk zal houden) of die anderszins ter beschikking zullen worden gesteld aan de stichting.

Geregistreerd Museum:
Het Stedelijk Museum Coevorden is een officieel geregistreerd museum.

Contactgegevens:
Stedelijk Museum Coevorden
Haven 4
7741 JV Coevorden
Telefoonnummer: 088 012 83 15
E-mailadres: info@museumcoevorden.nl
RSIN/fiscaal nummer: 823117765

Directeur/conservator:

Stefanie Horneman-Ottens
Foto door Jur Wiersema

Marketing, communicatie en educatie:

Melissa Luisman
Foto door Jur Wiersema

Bestuur van de Stichting Stedelijk Museum Coevorden: 
Voorzitter: Joop Mooij
Penningmeester: Ger Vos
Secretaris: Annemarie Splinter
Historicus en Historisch Adviseur, bestuurslid: Ger Kleis
Bestuurslid: Ineke den Hollander

Voor meer informatie kunt u hier het Jaarverslag 2020, de Jaarrekening 2020 en het Beleidsplan 2017-2020 bekijken.

Het Stedelijk Museum Coevorden beschikt over de ANBI status voor goede doelen. Meer informatie kunt u hier vinden.
Het ingevulde Standaardformulier ANBI publicatieplicht over 2020 kunt u hier vinden.

Beloningsbeleid:
De bestuurders van Stedelijk Museum Coevorden ontvangen geen beloning en geen vacatiegelden voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Stichting Stedelijk Museum Coevorden volgt voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers (directeur en medewerker communicatie en educatie) de Museum Cao 2018-2020.

Privacyverklaring:
Lees hier de Privacyverklaring van het Stedelijk Museum Coevorden.

Vacatures:

  • Het Stedelijk Museum Coevorden is op zoek naar een stagiaire assistent-directeur. Voor meer informatie kunt u hier de functieomschrijving lezen.

Vrijwilligers:
Het Stedelijk Museum Coevorden zoekt vrijwilligers voor de kassabalie, gastheer/gastvrouw balie. Ook vrijwilligers die zich willen inzetten op het gebied van educatie en het begeleiden van (kinder)activiteiten en evenementen zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het museum via  info@museumcoevorden.nl.