Verborgen ambachten
2 februari 2019 – 28 oktober 2019

Op 2 februari opent een nieuwe tentoonstelling in het Stedelijk Museum Coevorden over verborgen ambachten. Rond 1900 was de boerderij het centrale punt in het Drentse platteland. Het was een opzichzelfstaande enclave in het veen waar, door slechte infrastructuur en de dunbevolkte gebieden, mensen veelal op zichzelf aangewezen waren. Hier kwamen veel andere professies uit voort. Deze ‘verborgen ambachten’ ontstonden deels uit noodzaak, deels uit interesse. Er is in de laatste eeuw echter veel veranderd in ‘d’Olle Lantschap’, waardoor veel oude ambachten verloren zijn gegaan. In deze tentoonstelling wordt daarom speciaal aandacht geschonken aan de ambachten die voorheen zeer wijdverbreid waren, maar vandaag de dagijna zijn uitgestorven. De tentoonstelling loopt van 02-02-’19 tot 28-10-’19.

Dood en begraven
13 april 2019 – 15 september 2019

Er zijn bibliotheken vol geschreven over de manieren waarop een cultuur met de dood en de overledenen omgaat. Verslagen van, en studies over, de manier waarop nabestaanden omgingen met de lijkbezorging van hun overleden dierbaren, zijn niet te tellen. Deze verhalen oefenen vaak een bijzondere aantrekkingskracht uit op de levenden.

Deze gebruiken en tradities zijn door de jaren heen enorm veranderd, hetgeen toe te schrijven is aan culturele, religieuze, maar ook praktische oorzaken. De manier waarop men naar de overledenen keek en hoe de overledenen vervolgens werden behandeld, zegt veel over de heersende cultuur.  Naast onze menselijke fascinatie met de dood, is het ook een onderwerp dat enorm (snel) veranderd en gebruiken die wij tegenwoordig heel normaal achtten, waren honderd jaar geleden ondenkbaar. Deze veranderlijkheid maken de dood en de verschillende begrafenisrituelen een enorm interessant onderwerp om te bestuderen en hier zal tijdens de tentoonstelling dan ook veel aandacht aan worden geschonken.

De nieuwe tentoonstelling opent op 13 april en loopt tot 15 september. Ook zal er een omvangrijke publicatie beschikbaar zijn in het museum met daarin verbredende en verdiepende informatie over het onderwerp, waarin Coevorden een belangrijke rol speelt.


Achter wal en grachten: tradities in de vestingsteden Coevorden en Lingen
29 september 2018 – 31 maart 2019

Vanaf 29 september start de nieuwe tentoonstelling ‘Achter wal en grachten: tradities in de vestingsteden Coevorden en Lingen’ bij het Stedelijk Museum Coevorden. Door oorlogen in de zestiende en zeventiende eeuw ontstond in Europa een nieuw stadstype:
de vestingstad. Lingen en Coevorden zijn twee typische vestingsteden die vroeger de Duits –
Nederlandse grens en de handelswegen tussen Duitsland en de Nederlanden beheersten.
Kenmerkende elementen en tradities uit de vestingtijd zijn in beide steden, zelfs tegenwoordig nog, herkenbaar aanwezig. Aan de hand van diverse historische voorwerpen en afbeeldingen wordt het vestingverleden van beide steden verteld.

Beide musea hebben in het verleden vaker gezamenlijk projecten uitgevoerd. Middels tentoonstellingen, activiteiten en het uitwisselen van bruiklenen wordt er gewerkt aan een duurzame grensoverschrijdende samenwerking. In Coevorden loopt de tentoonstelling tot en met 31 maart 2019. Daarna zal de tentoonstelling verhuizen naar het Emslandmuseum Lingen. Op 29 september wordt de tentoonstelling voor genodigden geopend door wethouder Jeroen Huizing en museumdirecteur Andreas Eiynck van het Emslandmuseum Lingen. Flamencodanseres Eva van Eeden zal een dansoptreden in Spaanse sferen verzorgen. Dankzij een financiële bijdrage van Interreg en Grenzkultur is deze tentoonstelling tot stand gekomen.


Het IJzerkoekenoproer van Coevorden
01 september 2018 – 27 januari 2019

Vanaf 1 september start in het Stedelijk Museum Coevorden de tentoonstelling ‘Het ijzerkoekenoproer in 1770 in Coevorden’. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in context van het overkoepelende ijzerkoekenoproer project. In de tentoonstelling wordt er nieuwe historische informatie gegeven door museumhistoricus Gerrit Kleis over deze unieke volksopstand. Daarnaast zijn er diverse ijzerkoekenijzers te bekijken. Een groot deel van deze ijzers worden uitgeleend door het Emslandmuseum in Lingen. Ook wordt het originele document uit 1770 getoond, dat destijds is uitgevaardigd door het stadsbestuur en waarin het verbod op het uitdelen van de ijzerkoeken op nieuwjaarsdag staat beschreven. Dit document is beschikbaar gesteld door het Drents Archief. De tentoonstelling loopt tot en met 27 januari 2019. Dankzij de financiële bijdrage van gemeente Coevorden, provincie Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds en Compenta kan deze tentoonstelling worden gerealiseerd.


Tussen kunst en geschiedenis
14 april 2018 – 16 september 2018

Het Stedelijk Museum Coevorden heeft als doel om de geschiedenis van Coevorden op verrassende wijze over te brengen op het publiek. Bijvoorbeeld door het kiezen van een vernieuwende invalshoek bij het maken van tijdelijke tentoonstellingen. Daarom organiseert het museum vanaf 14 april de nieuwe tentoonstelling ‘Tussen kunst en geschiedenis’.

Acht kunstenaars uit zowel Drenthe als daarbuiten, die in verschillende disciplines werken, zijn uitgenodigd om aan deze tentoonstelling deel te nemen. De kunstenaars zijn Kitty Boon (Zuidlaren, fotografie/installatie), Robin d’Arcy Shillcock (Groningen, schilderen), Siemen Dijkstra (Dwingeloo, grafiek), Marieke Geerlings (Stieltjeskanaal, keramiek), Jans Muskee (Groningen, tekenen), Pepijn van den Nieuwendijk (Den Haag, keramiek), Ria Penthum (Assen, installatie) en Herman Roozen (Coevorden, strip/illustratie).

De kunstenaars hebben vanuit hun eigen achtergrond al interesse in verhalend werk, historie of archeologie. Zo zijn sommigen, bijvoorbeeld Siemen Dijkstra en Pepijn van den Nieuwendijk, zelfs amateurarcheoloog. De kunstenaars kregen tijdens een bijeenkomst uitleg over het museum, de collectie en de geschiedenis van Coevorden. Naar aanleiding hiervan hebben zij een eigen object of verhaal over Coevorden uitgekozen. Dit object of verhaal diende als uitgangspunt om een kunstwerk te maken. In de tentoonstelling worden het gekozen onderwerp en het daarop gebaseerde werk zoveel mogelijk naast elkaar getoond. Door de artistieke vertaling van de museumcollectie, wordt in de tentoonstelling antwoord gegeven op vragen als: “wat gebeurt er met de historische en nieuwe objecten wanneer ze naast elkaar geëxposeerd worden?” en “Ga je daardoor op een andere manier naar het object en de geschiedenis kijken?”

In de tentoonstelling en in de bijbehorende gids zijn de bevindingen, overdenkingen en creatieve uitingen van de kunstenaars te zien. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de geschiedenis van de historische objecten en verhalen die de kunstenaars gekozen hebben. De tentoonstelling wordt voor genodigden geopend op zaterdag 14 april door Harry Tupan, directeur van het Drents Museum in Assen. Eén van de deelnemende kunstenaars, Kitty Boon zal een voordracht houden samen met leerlingen van de Stedelijke Muziekvereniging Coevorden. De tentoonstelling loopt tot en met 16 september 2018. Zij is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe en BNG Cultuurfonds.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Tussen kunst en geschiedenis’ is er samen met restaurant Casa Delicias een arrangement samengesteld door het Stedelijk Museum Coevorden. Met dit arrangement kunt u een bezoek aan de tentoonstelling combineren met een heerlijke tapaslunch van Casa Delicias, dat vlakbij het museum gevestigd is. Voor meer informatie over dit arrangement en de tentoonstelling kunt u terecht op de website van het museum.


Historie in het centrum
7 juli 2018 – 26 augustus 2018

Vanaf 7 juli kunnen Coevordenaren én bezoekers van de stad in het Stedelijk Museum Coevorden stemmen op diverse historische thema’s die zij graag terug zien in het centrum. De gemeente denkt na over de invulling van de toekomstvisie voor de binnenstad, waarbij de historie een belangrijke plek zal innemen. Maar de gemeente wil ook graag uw mening horen. Daarom is het museum, vanaf 7 juli tot en met het einde van de tentoonstelling op 26 augustus 2018, gratis toegankelijk voor iedereen.

In deze tentoonstelling wordt u geïnformeerd over deze geschiedenis aan de hand van een aantal thema’s met betrekking tot de Markt en omgeving. De thema’s zijn: Schepen in de Haven, Toegang naar de veemarkt, Intocht van de bisschop, Terechtstelling, Garnizoen: exercitieterreinen, Warenmarkt en ambachten, Muziekkoepel, Ganzen Geesje, Waterpomp en ook de nabije Weeshuisweide. Deze thema’s worden op een aantal expositieschotten behandeld die verspreid staan in het Arsenaal. U kunt in de tentoonstelling een stem uitbrengen op het thema dat u het meeste aanspreekt. Alle stemmen worden na afloop van de tentoonstelling verzameld en overgedragen aan de gemeente, die ze zal inventariseren. Hierdoor krijgt de gemeente een goed beeld van de ideeën van de bezoekers en welke onderwerpen het meeste aanspreken. Daarna wordt er gekeken in hoeverre deze ideeën meegenomen kunnen worden in de uitvoering van de toekomstvisie.

Op de Markt en bij de Weeshuisweide zullen ook verwijzingen worden geplaatst die naar deze historische thema’s verwijzen en die de bezoeker uitnodigen te komen stemmen in het museum. Zo komt er een panoramabord op de markt te staan en zal er gewerkt worden met reverse graffiti om historische locaties te duiden.

Als u zich nog beter wilt laten informeren over de geschiedenis van Coevorden, dan kunt u zich elke woensdagmiddag aansluiten bij de gratis stadswandeling. Deze start om 13:30 bij de receptie van het Arsenaal en wordt georganiseerd door Stichting ToReCo. Daarbij zal specifiek ingegaan worden op de thema’s die ook in de tentoonstelling aan bod komen.

De tentoonstelling is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Coevorden, Het Stedelijk Museum Coevorden, Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Covorden, Stichting ToReCo en Coevorden University.


Het Landrecht van Drenthe van 1412
23 september – 1 juli 2018

De oudste grondwet van Drenthe, oftewel het Drentse Landrecht uit 1412, is een eeuwenoud stuk uit de collectie van het Drents Archief. In dit document staan de afspraken tussen de bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim (de landsheer) en de Drenten vastgelegd. Eén van de afspraken was dat de Drenten zelf wetten en willekeuren mochten vaststellen en rechtspreken. Dit belangrijke document is lang onleesbaar geweest, omdat het door de eeuwen heen in honderden stukjes uiteengevallen is. Momenteel wordt het stuk gerestaureerd door het Drents Archief. Vanaf 27 september is het document in het Drents Museum te bezichtigen. In het Stedelijk Museum Coevorden is tot 1 juli 2018 een kleine expositie hierover ingericht en zijn er diverse archeologische vondsten uit deze roerige periode te zien. Dit project is tot stand gekomen met financiële bijdragen van: Provincie Drenthe, NOT fonds, Hendrik Mullerfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Gratama Stichting.


Expositie 5-jarig jubileum Arsenaal
28 januari – 1 juli 2018

Ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum van het Arsenaal is er in het Stedelijk Museum Coevorden een kleine expositie ingericht. Op 21 juni 2013 werd het verzamelgebouw ‘Het Arsenaal’ na een grondige verbouwing van tien maanden, heropend voor het publiek. Samen met de Bibliotheek Coevorden, de Tourist Info en De Historische Vereniging Coevorden heeft het museum sindsdien diverse activiteiten en evenementen georganiseerd.
Het pand zelf heeft een omvangrijke geschiedenis, zoals te zien is in de expositie. Verder zijn er diverse objecten te bekijken die te maken hebben met de opening en het pand zelf. Daarnaast worden er in een beamerpresentatie foto’s getoond van de verbouwing, de opening en van de verschillende activiteiten in het Arsenaal van de afgelopen vijf jaar. U kunt tot en met eind juni 2018 de tentoonstelling bekijken.


Frits Meppelink: de tekenaar
23 september 2017 – 1 april 2018

Franciscus Meppelink werd geboren op 9 april 1878 en stierf op 12 oktober 1959 in De Schutse, het Hervormde bejaardenhuis in zijn geboortestad. Deze Coevorder kunstenaar heeft een eenzelvig, maar avontuurlijk bestaan geleid. Circa 30 tekeningen van deze begaafde tekenaar zullen voor het eerst in een museale omgeving geëxposeerd worden. De tekeningen komen uit Haarlem waar hij een kunstopleiding heeft gevolgd. De tekeningen zijn ter beschikking gesteld door een particulier en worden deels te koop aangeboden. De collectie bestaat onder andere uit studies en vrije schetsen van landschappen, boerderijen, modelstudies en Bijbelse scènes. Tekstueel is de tentoonstelling aangevuld met belangrijke én nieuwe informatie over Meppelinks leven en werk. De tentoonstelling over Meppelink is tot en met 1 april 2018 te bezoeken.


Voorwerpen met een verleden
7 oktober 2017 t/m 21 januari 2018

In de nacht van 2 op 3 oktober 1942, werden joodse Coevordenaren onder Nederlandse politiebegeleiding afgevoerd door de Duitse bezetters naar Westerbork. Bijna een kwart van de oorspronkelijke Coeverse inwoners was joods van origine. In oktober 2017 is het 75 jaar geleden dat deze verschrikkelijke deportatie plaatsvond. Daarom herdenkt het Stedelijk Museum Coevorden samen met de Stichting Synagoge van Coevorden en andere (cultuur)historische instellingen, in de maand oktober 2017 deze gebeurtenis. Naar aanleiding hiervan is de tentoonstelling ‘Voorwerpen met een verleden’ georganiseerd. Deze toont met name attributen die herkenbaar zijn voor de joodse cultuur en voorwerpen waarvan de sporen van de Tweede Wereldoorlog duidelijk afleesbaar zijn. De objecten komen uit de eigen collectie van het museum.


Gevels van Coevorden: 10 bouwwerken door de eeuwen heen
15 april 2017 – 10 september 2017

Vanaf zaterdag 15 april is de tentoonstelling ‘Gevels van Coevorden: 10 bouwwerken door de eeuwen heen’ te bezichtigen in het Stedelijk Museum Coevorden. Na een eerste historische achtergrondschets over de algemene ontwikkeling op architectonisch gebied in Coevordenwordt een aantal panden nader uitgelicht. Hiervoor is een top 10 samengesteld: 5 panden uit de periode 1600 tot circa 1850 en 5 panden van na 1850. Deze panden worden in (kunst)historisch context geplaatst. Daarbij wordt tevens verklaard waarom het panduniek is voor de stad Coevorden. Door deze tentoonstelling te organiseren in combinatie met rondleidingen, een fotowedstrijd en een fotoroute door de stad wil het museum de bewustwording van de mooie gevels en bijzondere panden bij zowel de bewoners als de bezoekers van Coevordenstimuleren. Daarmee past deze tentoonstelling in de context van het project ‘Stad als Museum’.

De gebouwen die worden uitgelicht zijn het Kasteel, Friesestraat 9, de Nederlands Hervormde Kerk, het voormalige Weeshuis, het Arsenaal, Villa Marie, de Sint Willibrorduskerk, de voormalige Vakschool voor Meisjes, villa de Ellinghof en het kantoorgebouw van het Waterschap Velt & Vecht (tegenwoordig Waterschap Vechtstromen). Aan de hand van een film, foto’s, plattegronden, ontwerptekeningen en diverse historische objecten wordt het verhaal van deze panden verteld.

In de gelijknamige tentoonstellingsgids is een wandel- en fotografieroute opgenomen, die de bezoeker uitdaagt om ook de panden in het echt te bekijken. De opening van de tentoonstelling is tevens het startsein voor de fotowedstrijd ‘Kijk omhoog! De gevels van Coevorden’. Het museum heeft 10 panden geselecteerd om een breed scala aan architectuur te laten zien, maar wat vindt u zelf het mooiste pand van Coevorden? Maak hier een foto van (minimaal 300 dpi) en stuur deze samen op met een korte motivatie van maximaal 250 woorden, waarom dit pand zo waardevol voor Coevorden is. Op zaterdag 22 juli om 14.00 uur volgt de bekendmaking van de winnaar. Deze mag zijn of haar foto exposeren in het museum tot afloop van de tentoonstelling. De tentoonstelling ‘Gevels van Coevorden: 10 bouwwerken door de eeuwen heen’ loopt tot en met 10 september 2017. De winnaar wordt gekozen door een samengestelde jury die mee gewerkt heeft aan de totstandkoming van de tentoonstelling. De deadline voor het insturen van de foto is 30 juni. U kunt uw foto, motivatie en persoonlijke gegevens o.v.v. ‘Fotowedstrijd 2017’ e-mailen naar: info@museumcoevorden.nl

Voor genodigden zal tijdens de opening een toelichting gegeven worden door historicus Gerrit Kleis, die samen met stagiaire assistent directeur/conservator Melissa Veurink de tentoonstellingsteksten heeft geschreven. Tijdens de tentoonstelling loopt er een ‘Gevelarrangement’ in samenwerking met Stadscafé Vancouver, dat gevestigd is in het monumentale pand aan de Friesestraat 9. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van het Stedelijk Museum Coevorden.


Foto: Ellinghof en Villa Marie, Stedelijk Museum Coevorden.

Moderne Ridders
5 november 2017 – 23 september 2017

Vanaf 5 november is er een nieuwe tentoonstelling te bezichtigen bij het Stedelijk Museum Coevorden. Het gaat om de vitrine tentoonstelling ‘Moderne Ridders’. Achter in het museum staat een grote vitrine waarin thema’s uit de museumcollectie jaarlijks worden uitgelicht. De nieuwe expositie sluit gaan bij de huidige grote overzichtstentoonstelling ‘Het enige Kasteel van Drenthe’. De expositie in de vitrine behandelt de overeenkomsten en verschillen tussen de Middeleeuwse Ridder en de huidige politieman, brandweerman en militair, oftewel: de zogenaamde ‘moderne ridder’. Het blijkt dat zowel qua uiterlijkheden als inhoudelijke functies elke ‘moderne ridder’ op zijn manier overeenkomsten heeft met de statusgerichte ridder uit de Middeleeuwen, bij wie het Christelijk geloof en het uitvoeren van nobele daden hoog in het vaandel stonden. De tentoonstelling is een jaar lang (t/m 1 oktober 2017) te bezichtigen bij het museum.

Het enige kasteel van Drenthe
1 oktober 2016 – 2 april 2017

Vanaf 1 oktober is er bij het Stedelijk Museum Coevorden een nieuwe tentoonstelling te zien. In Coevorden staat namelijk het enige kasteel dat vandaag de dag nog te vinden is in de provincie Drenthe. Een unicum dus, een kasteel met een roerig verleden. Een kasteel dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw van de ondergang is gered en waarover verschillende theorieën zijn geweest met betrekking tot de bouw van het kasteel. De theorie dat het kasteel ooit een vierkant kasteel is geweest, staat centraal in deze tentoonstelling.

Vierkant kasteel
Nieuwe inzichten hebben duidelijk gemaakt dat de verbouwingen van het kasteel in Coevorden, zoals men dat lang voor ogen heeft gehad, niet stroken met de werkelijkheid. Het kasteel is waarschijnlijk in een bepaalde fase een vierkant kasteel geweest met vier ronde of vierkante torens. Voormalig hoogleraren Jaap Renaud en Hans Janssen hebben in het verleden onderzoek verricht naar het uiterlijk en de betekenis van het kasteel in de Middeleeuwen. De huidige tentoonstelling is gebaseerd op het promotieonderzoek van Diana Spiekout. Zij heeft voor dit onderzoek, betreffende kastelen in het Oversticht (Noordoost-Nederland), onder andere onderzoek gedaan naar het kasteel in Coevorden. Hierin onderzocht zij de rol tussen kastelen, het fysieke landschap en het machtslandschap tussen 1050 en 1450. De driebouwfases: motte, uitgebouwde motte met ringmuur en vierkant kasteel worden in de tentoonstelling met behulp van maquettes verduidelijkt. Ook drie bisschoppen die een belangrijke rol hebben gespeeld in deze bouwgeschiedenis, Harbert van Bierum, Otto van Lippe en Frederik van Blankenheim komen aan bod.

Het kasteel na 1450 en de restauratie
Alhoewel de kern van de tentoonstelling over de periode vóór 1450 gaat, is er in de tentoonstelling ook aandacht geschonken aan de periode hierna. Wat gebeurde er in de latere eeuwen met dit kasteel, dat ooit één van de belangrijkste kastelen van Noord-Oost Nederland was? Hoe is het tot verval gekomen en wat kwam er kijken bij de restauratie van het kasteel? Dit zijn een aantal vragen die in de tentoonstelling beantwoord worden.

Randprogramma
In context van deze tentoonstelling worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo wordt er op zondag 2 oktober om 14.00 voor genodigden een rondleiding door de tentoonstelling gegeven door Diana Spiekhout, bij wijze van opening. In samenwerking met het H Design Hotels Kasteel van Coevorden is er een speciaal ‘Kasteelarrangement’ neergezet waarmee u een bezoek aan het museum kunt combineren met een lunch in het enige, echte kasteel. Dit arrangement en de tentoonstelling lopen tot en met 2 april 2017. Meer informatie over de activiteiten zal gepubliceerd worden op de website www.museumcoevorden.nl.

 Foto: kasteel van Coevorden, fotocollectie Nederlandse Kastelen Stichting en Kasteel Coevorden.

 

In de vuurlinie – 75 jaar Tweede Wereldoorlog
10 oktober 2015 – 30 oktober 2016

In 1940 is Nederland in oorlog. Duitse troepen vallen op diverse plaatsen het land binnen, ook in Coevorden. Martinus Vugteveen is nog maar 20 jaar oud als hij samen met drie andere soldaten de opdracht krijgt de Duitse opmars in Coevorden tegen te houden. De minitentoonstelling ‘In de vuurlinie’ vertelt het verhaal van Martinus en de strijd om Coevorden.

 

Grenzenloos Straffen
5 maart – 18 september 2016

Al honderden jaren wordt er in onze regio over de grens samengewerkt tussen rechtbanken en justitie. Deze nauwe samenwerking kon voorkomen dat misdadigers deze grenspositie in hun voordeel zouden kunnen gebruiken. Daarnaast waren de begrenzingen van justitie in vroegere tijden heel anders dan heden. Eeuwenoud gewoonrecht, landsrecht en plaatselijke gerechtsheren bepaalden de straffen. Martelingen en “pijnlijk verhoor“ behoorden tot het standaard veroordelingsproces. In veel gevallen was er sprake van een snelle veroordeling, gevolgd door de beul, die aan de galg of met het rechtzwaard het bloederige handwerk verrichte.

De tentoonstelling ‘Grenzeloos Straffen’ neemt u mee in de wereld van het strafrecht in de periode 1500 tot 1800. De vele stukken uit archieven en musea van hier en over de grens laten u de geschiedenis van het strafrecht in het grensgebied zien. U kunt de sporen van de gerechtshistorie ook buiten het museum ontdekken door een bezoek te brengen aan de oude gerechtsplekken en terechtstellingsplaatsen die nog te vinden zijn in de gehele grensregio.

De tentoonstelling is een samenwerkingsproject tussen het Emslansmuseum uit Lingen en het Stedelijk Museum Coevorden. Daarnaast werkten een groot aantal andere musea in Nederland en Duitsland mee aan het project door het beschikbaar stellen van bruiklenen en ander materiaal. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de Euregio, Provincie Drenthe, het bundesland Niedersachsen, het Emslandse landschap, Landskreis Emsland en de steden Coevorden en Lingen. Burgemeester Bert Bouwmeester zal de tentoonstelling officieel openen.

Dominee Slatius werd in hechtenis genomen in Rolde, gevangen gezet in Coevorden en terchtgesteld op het rad op verdenking van aanslag op prins maurits .

 

Coeverse Kinderboeken

10 oktober 2015 – 20 februari 2016

Coevorden is voor verschillende schrijvers de inspiratie geweest voor een bijzonder boek of verhaal. Niet alleen boeken voor volwassenen, maar ook juist voor kinderboeken vormt Coevorden regelmatig het decor. Misschien wel dankzij de spannende verhalen over ridders en veldslagen, door de hunebedden in de omgeving of misschien wel gewoon omdat het zo’n bijzonder stadje is. In de tentoonstelling ‘Coeverse Kinderboeken’ komen al deze kinderboeken voorbij. De tentoonstelling is zeker niet alleen voor volwassenen, maar juist ook voor de kinderen! Want aan de achterkant van de tentoonstelling bevind zich een plek waar kinderen kunnen lezen, spelen en ontdekken.

Verhalenwedstrijd
Het is tijd voor een nieuw Coevers kinderboek! Wie schrijft het leukste, mooiste of spannendste kinderverhaal met Coevorden in de hoofdrol? Het verhaal mag overal over gaan zolang het zich maar af speelt in Coevorden, zoals bijvoorbeeld: Het spook van de Huttenheugte of Het dagboek van een Coevorder poes. Een deskundige jury zal alle ingezonden verhalen beoordelen. Degene die het leukste verhaal schrijft krijgt een exemplaar van zijn of haar eigen boek inclusief twee op maat gemaakte illustraties. Daarnaast zal het boek ook opgenomen worden in de museumwinkel en de collectie van de bibliotheek!

Coevorden in de oorlogspers van de 17e eeuw

24 januari – 25 september 2015

Zoals de persfotograaf tegenwoordig, trokken in de zeventiende en achttiende eeuw tekenaars met de vloot of legers mee om krijgsgeschiedenissen in beeld als nieuwsbericht vast te leggen. De historieprenten die zij maakten vormden de verslaglegging van belangrijke gebeurtenissen als belegeringen, zeeslagen, overstromingen of branden. In toenmalig bekende grafische technieken van houtsneden, etsen en gravures en in de 19e eeuw bovendien in lithografie werden hun producten los, al of niet voorzien van uitleggende tekst, verkocht aan belangstellenden. Ook werden deze prenten als illustraties in geschiedenisboeken opgenomen.

In de expositie zien we in oude grafische technieken afgebeeld, wat zich in twee voor Coevorden belangrijke krijgsperioden tussen vriend en vijand heeft afgespeeld. De prenten laten de gebeurtenissen zien in Coevorden in de Tachtigjarige oorlog en in het Rampjaar 1672 en het daaropvolgend jaar 1673. De verschillende prenten belichten de gebeurtenissen ieder op hun eigen manier en bieden inzicht op hoe men in die tijd de gebeurtenissen beleeft moet hebben.

Coevorden in de eerste Wereldoorlog 

19 oktober – 28 december 2015

In 2015 was het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Door heel Europa wordt deze gebeurtenis herdacht en 4 jaar lang ging Europa gebukt onder de meest vreselijke veldslagen. Met moeite lukte het de Nederlandse regering om neutraal te blijven. Nederland deed niet mee aan grote gevechten, echter de neutraliteit had ook zijn ongemakken. Al meteen na het uitbreken van die oorlog leek er een tekort te ontstaan aan kleingeld, waardoor de gemeente Coevorden genoodzaakt werd om noodgeld uit te geven. Er volgt een grote stroom vluchtelingen vanuit België en Frankrijk naar Nederland. Bijna alles kwam op de bon Hierdoor ontstond er een illegale handel en werd er door de ligging van Coevorden aan de grens, veel gesmokkeld.

Muziek oet Drenthe

15 mei 2014 – 15 oktober 2014

De tentoonstelling beschrijft de muziekgeschiedenis van Drenthe en Coevorden in het bijzonder vanaf het prille begin tot de afgelopen jaren. Zo is de originele tekst van het ‘gezang op de verovering van Koevorden’ uit 1672 te zien, kunt u zich verdiepen in de opkomst van ‘streektaalmuziek’ ( van de Thrianta’ s in de jaren 50 tot Titt’n in de jaren 90) of oude herinneringen ophalen bij de verhalen over de vele café’s als het ‘House of the rising sun’ en ‘Onder de Linden’. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor het rijke aanbod aan muziekverenigingen dat onze provincie rijk is dankzij het materiaal dat door de lokale verenigingen beschikbaar is gesteld.

Coevorden Ganzenstad

15 oktober 2013 – 1 februari 2014

De Ganzenmarkt is een jaarlijks hoogtepunt in Coevorden. Deze markt, met veel folkloristische gebruiken, wordt al eeuwen lang gehouden. De ganzen, die door de boeren in de omgeving van Coevorden waren vetgemest, werden dan verkocht. Terwijl de bezoekers uit wijde omgeving op de markt hun laatste inkopen voor de winter deden vermaakten zowel jong als oud zich op de kermis. Ook nu nog is de Ganzenmarkt een drukbezocht evenement op de tweede maandag in november. In de tentoonstelling Coevorden Ganzenstad maakt u kennis met de geschiedenis en tradities van de Ganzenmarkt. Daarnaast zullen de vele oude foto’s en filmmateriaal voor de Coevordenaren een feest van herkenning zijn.

Heeren van Coevorden 

24 juni – 1 oktober 2013

De eerste heeren van Coevorden waren de burggraven, aangesteld door de bisschop van Utrecht als uitvoerende macht. Als bewoners van het kasteel bewaakten zij de stad en zorgden voor het innen van de tol en de pacht. Helaas waren het ook dezelfde heren die regelmatig voor gerommel in de stad en in Drenthe zorgden. Omdat ze niet naar de wens van de bisschop handelden en daarom door hem met geweld werden verdreven, of wanneer zij de stad  op  hem terug wilden veroveren. Na de eerste heeren zijn er regelmatig mannen geweest die op hun eigen manier een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Coevorden. Omdat zij een sleutelrol vervulden in een belangrijke gebeurtenis, doordat zij onderdeel waren van een groter geheel of juist omdat zij ons een bijzonder kijkje bieden in de rijke geschiedenis van onze stad. In deze tentoonstelling maakt u kennis met het verhaal van vijf Heeren van Coevorden. De start van, wat wij hopen, een serie wordt van tentoonstellingen met vele verhalen over uitzonderlijke heeren (en dames) met een bijzondere band met de historie van Coevorden.