Tentoonstellingen over Frits Meppelink en het Drents Landrecht
bij Stedelijk Museum Coevorden

Vanaf medio september 2017 worden er in het Stedelijk Museum Coevorden twee nieuwe tentoonstellingen georganiseerd: ‘Frits Meppelink: de tekenaar. Studies en schetsen tussen 1900 en 1906’ en ‘Het Landrecht van Drenthe van 1412’. De laatstgenoemde is het resultaat van een samenwerking met het Drents Archief en het Drents Museum. Op 23 september 2017 zal de officiële opening van beide tentoonstellingen plaatsvinden. Voor genodigden zal er een toelichting gegeven worden door Redmer Alma van het Drents Archief en historicus Gerrit Kleis. Wethouder Jeroen Huizing zal tevens een openingswoord houden.

‘Frits Meppelink: de tekenaar. Studies en schetsen tussen 1900 en 1906’
Franciscus Meppelink werd geboren op 9 april 1878 en stierf op 12 oktober 1959 in De Schutse, het Hervormde bejaardenhuis in zijn geboortestad. Deze Coevorder kunstenaar heeft een eenzelvig, maar avontuurlijk bestaan geleid. Circa 30 tekeningen van deze begaafde tekenaar zullen voor het eerst in een museale omgeving geëxposeerd worden. De tekeningen komen uit Haarlem waar hij een kunstopleiding heeft gevolgd. De tekeningen zijn ter beschikking gesteld door een particulier en worden deels te koop aangeboden. De collectie bestaat onder andere uit studies en vrije schetsen van landschappen, boerderijen, modelstudies en Bijbelse scènes. Tekstueel is de tentoonstelling aangevuld met belangrijke én nieuwe informatie over Meppelinks leven en werk. De tentoonstelling over Meppelink is tot en met 1 april 2018 te bezoeken.

‘Het Landrecht van Drenthe van 1412’
De oudste grondwet van Drenthe, oftewel het Drentse Landrecht uit 1412, is een eeuwenoud stuk uit de collectie van het Drents Archief. In dit document staan de afspraken tussen de bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim (de landsheer) en de Drenten vastgelegd. Eén van de afspraken was dat de Drenten zelf wetten en willekeuren mochten vaststellen en rechtspreken. Dit belangrijke document is lang onleesbaar geweest, omdat het door de eeuwen heen in honderden stukjes uiteengevallen is. Momenteel wordt het stuk gerestaureerd door het Drents Archief. Vanaf 27 september is het document in het Drents Museum te bezichtigen. In het Stedelijk Museum Coevorden is gedurende een jaar lang een kleine expositie hierover ingericht en zijn er diverse archeologische vondsten uit deze roerige periode te zien. Dit project is tot stand gekomen met financiële bijdragen van: Provincie Drenthe, NOT fonds, Hendrik Mullerfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Gratama Stichting.

7 oktober 2017 t/m 21 januari 2018 ‘Voorwerpen met een verleden’
In de nacht van 2 op 3 oktober 1942, werden joodse Coevordenaren onder Nederlandse politiebegeleiding afgevoerd door de Duitse bezetters naar Westerbork. Bijna een kwart van de oorspronkelijke Coeverse inwoners was joods van origine. In oktober 2017 is het 75 jaar geleden dat deze verschrikkelijke deportatie plaatsvond. Daarom herdenkt het Stedelijk Museum Coevorden samen met de Stichting Synagoge van Coevorden en andere (cultuur)historische instellingen, in de maand oktober 2017 deze gebeurtenis. Naar aanleiding hiervan is de tentoonstelling ‘Voorwerpen met een verleden’ georganiseerd. Deze toont met name attributen die herkenbaar zijn voor de joodse cultuur en voorwerpen waarvan de sporen van de Tweede Wereldoorlog duidelijk afleesbaar zijn. De objecten komen uit de eigen collectie van het museum.

All Rights Reserved